Số vb:Trích yếu:Ngày ban hành:Tải về
Hướng triển khai thực hiện một số nội dung trong nghị định 146/2018/NĐ-CP4996/BHXH-CSYTHướng triển khai thực hiện một số nội dung trong nghị định 146/2018/NĐ-CP29/11/2018Tải về
BAN HÀNH MẪU BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH6556/QĐ-BYTBAN HÀNH MẪU BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH30/10/2018Tải về
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ146/2018/NĐ-CPQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ17/10/2018Tải về
Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thanh toán chi phí KCB50/2017/TT-BYTSửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thanh toán chi phí KCB13/01/2018Tải về
V/v đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng. Số: 5917/ BHXH-CSYTV/v đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng. 19/12/2017Tải về
Quyết định: Về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
4210/QĐ-BYT Quyết định: Về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 20/09/2017Tải về
Quyết định: Ban hành hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
3725/QĐ-BYT Quyết định: Ban hành hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 16/08/2017Tải về
Ban hành danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm3148/QĐ-BYTBan hành danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm07/07/2017Tải về
Công văn: Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/06/2017
3434/BYT-BH Công văn: Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/06/2017 20/06/2017Tải về
Quyết định: Về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
2286/QĐ-BYT Quyết định: Về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 02/06/2017Tải về
Công văn: Về việc hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT
2158/BHXH-DVT Công văn: Về việc hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT 01/06/2017Tải về
Quyết định: Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 6)
2099/QĐ-BYT Quyết định: Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 6) 25/05/2017Tải về
Thông tư: Quy định mức tối đa khung giá đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tron02/2017/TT-BYT Thông tư: Quy định mức tối đa khung giá đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tron15/03/2017Tải về
Công văn: Về việc hướng dẫn một số vấn đề về chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT
5328/BHXH-CSYT Công văn: Về việc hướng dẫn một số vấn đề về chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT 29/12/2016Tải về
Công văn: Về việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng
5276/BHXH-CSYT Công văn: Về việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng 28/12/2016Tải về
Công văn: Về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư 35/2016/TT-BYT
8802/BYT-BH Công văn: Về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư 35/2016/TT-BYT 09/12/2016Tải về
Tư vấn trực tuyến >>