Công ty CP Phần mềm trực tuyến và Thương mai điện tử

Sản phẩm - Dịch vụ

Chúng tôi đang cung cấp

OneMES là một hệ thống quản lý thông tin bệnh viện tổng hợp, gồm nhiều phân hệ hoạt động xuyên suốt, liên hoàn, đồng bộ quá trình khám chữa bệnh từ khâu đăng ký, khám bệnh, điều trị cho đến khi xuất viện

Hệ thống có thể triển khai độc lập hoặc chạy tích hợp với hệ thống quản lý thông tin bệnh viện ONEMES hoặc các HIS khác trên thị trường

Chúng tôi với kinh nghiệm đã triển khai hơn 40 bệnh viện đa khoa trong đó có 03 bệnh viện trong lĩnh vực sản nhi: Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hoá, Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, Bệnh viện Nam Học Hiếm Muộn Hà Nội

Tư vấn trực tuyến >>