OneMaterial - Phần mềm quản lý tài sản và trang thiết bị y tế

OneMaterial phần mềm quản lý tài sản và trang thiết bị y tế phục vụ các bệnh viện và cơ sở y tế với đầy đủ tính năng, hệ thống báo cáo, phù hợp và tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý tài sản và trang thiết bị hiện nay.

Hotline tư vấn

 0983 23 26 18