Hệ thống phần mềm lưu trữ và truyền hình ảnh PACS

PACS (Picture Archiving and Communication System) là hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh trong y khoa. Hệ thống PACS cho phép thu, lưu trữ, truy xuất, quản lý, phân phối và trình chiếu hình ảnh thay thế cho hình thức in phim truyền thống tại các cơ sở y tế. Định dạng phổ biến để lưu trữ và truyền hình ảnh trong hệ thống PACS là DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Việc sử dụng DICOM giúp dễ dàng kết nối hệ thống PACS với hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh y tế RIS (Radiology Information System) và nhiều hệ thống hình ảnh y tế khác. Không chỉ vậy, nó còn cho phép kết nối và chuyển dữ liệu đến các hệ thống tại nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe khác.

Hotline tư vấn

 0983 23 26 18