Hệ thống Bệnh án điện tử OneEMR

Bệnh án điện tử OneEMR là nơi lưu trữ, quản lý toàn bộ thông tin của bênh nhân về: tên, địa chỉ, các dịch vụ khám chữa bệnh đã thực hiện, toa thuốc, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Những thông tin này sẽ được lưu trữ mãi mãi trên phần mềm giúp bác sĩ và bệnh nhân chủ động trong bảo vệ sức khỏe và điều trị bệnh, nhanh chóng phát hiện bệnh kịp thời và đưa ra các pháp đồ điều trị phù hợp.

OneEMR hoạt động như một hệ thống độc lập, đóng vai trò kho dữ liệu của bệnh án trung tâm, dễ dàng tích hợp và trao đổi dữ liệu với HIS, LIS, PACS/RIS cũng như các hệ thống khác đang hoạt động tại cơ sở khám chữa bệnh.

Hotline tư vấn

 0983 23 26 18