Phần mềm cho y tế xã, phường OneTYT

Hệ thống quản lý y tế xã phường là hệ thống gồm duy nhất một phần mềm phục vụ công tác quản lý hoạt động y tế tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. 

Với mục tiêu tại mỗi Trạm Y tế chỉ sử dụng một phần mềm duy nhất, giúp các trạm không bị quá tải về số lượng các phần mềm đang triển khai và dễ dàng quản lý, khai thác hiệu quả các dữ liệu phục vụ hoạt động của trạm, đáp ứng và đảm bảo các tiêu chí theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ Y tế.

 

Hệ thống bao gồm các chức năng: Quản lý công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Quản lý khám bệnh, chữa bệnh; Quản lý bệnh truyền nhiễm; Quản lý bệnh không lây nhiễm; Quản lý chăm sóc sức khỏe sinh sản; Quản lý phòng, chống HIV/AIDS; Quản lý tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng bệnh; Quản lý uống vitamin A; Quản lý phòng, chống suy dinh dưỡng; Quản lý phòng, chống tai nạn thương tích; Quản lý thông tin tử vong; Quản lý thuốc thiết yếu và vật tư y tế; Quản lý tài sản, trang thiết bị; Quản lý truyền thông, giáo dục sức khỏe; Quản lý vệ sinh môi trường; Quản lý an toàn thực phẩm; Quản lý tài chính - kế toán; Quản lý tư vấn, đăng ký khám, chữa bệnh từ xa; Quản lý nhân lực y tế; Báo cáo thống kê; Danh mục dùng chung; Quản trị hệ thống; Liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Hotline tư vấn

 0983 23 26 18