Phần mềm quản lý điều hành OneTSQ

Phần mềm quản lý điều hành OneTSQ là hệ thống nhằm mục đích quản lý tổ chức đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu, hỗ trợ công tác chỉ đạo tuyến, quản lý và nâng cao chất lượng ngành y tế.

Hotline tư vấn

 0983 23 26 18