Hệ thống phần mềm quản lý thông tin bệnh viện OneMES

Hệ thống quản lý bệnh viện OneMES là một hệ thống quản lý thông tin bệnh viện tổng thể, gồm nhiều tính năng phân hệ hoạt động đồng bộ, xuyên suốt trong các hoạt động của bệnh viện bao gồm: Trên 600 chức năng; 30 hạng mục; trên 40 loại bệnh chuyên khoa; hơn 500 phiếu, báo cáo… đạt trên mức 6 theo tiêu chí của thông tư 54 của Bộ Y tế.

OneMES kết nối đồng bộ với các hệ thống như LIS, RIS-PACS, EMR, Telemedicine, BHYT… ứng dụng các công nghệ mới như IoT, AI, BigData, Cloud… Các giải pháp tiên tiến này giúp số hóa toàn bộ quy trình khám chữa bệnh, dữ liệu hoàn toàn không bị trùng lặp và có tính kế thừa giúp bệnh viện quản lý theo hướng nhanh - gọn - chính xác, nâng cao công suất, hiệu suất, quản lý chặt chẽ tài chính...

Hotline tư vấn

 0983 23 26 18