Đại hội thành lập hội tin học y tế nhiệm kỳ 2022 -2027

Mục Lục

  Chiều qua, ngày 19/4/2022. ONENET tham dự đại hội đại biểu thành lập hội tin học y tế nhiệm kỳ 2022 – 2027 được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Trưởng ban vận động thành lập Hội Tin học Y tế Việt Nam - PGS TS Trần Quý Tường – nguyên Cục trưởng Cục CNTT Bộ Y tế.

  Hội Tin học Y tế Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNTT y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ lẫn nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời. Đồng thời, Hội ra đời để góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển CNTT y tế phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

  Ông Phạm Huy Triều – Chủ tịch HĐQT đại diện ONENET


  Ông Phạm Huy Triều – Chủ tịch HĐQT đại diện ONENET

  Bộ Y tế đã ban hành Chương trình chuyển đổi số Y tế giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu chung là ứng dụng công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ, hình thành nền y tế thông minh với ba nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh. Để đạt được mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số Y tế, ngành Y tế đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Trong đó quan trọng nhất là phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, bao gồm chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức chi trả trong lĩnh vực CNTT y tế; Phát triển hạ tầng số y tế; Phát triển dữ liệu số y tế: Phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, ứng dụng các công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) trong việc xây dựng, lưu trữ dữ liệu y tế; Phát triển nền tảng số trong y tế: Phát triển nền tảng tích hợp dữ liệu y tế quốc gia, kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu y tế quốc gia, các hệ thống y tế chuyên ngành, thống kê y tế; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; tăng cường phát triển nguồn nhân lực, triển khai đào tạo các chuyên gia cấp trung ương và các chuyên gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chuyển đổi số y tế.

  ONENET tự hào là đơn vị được nhà nước trao nhiệm vụ xây dựng sản phẩm chuyển đổi số “Make in Viet Nam” và là một thành viên của Hội tin học Y tế Việt Nam với hy vọng đóng góp chia sẻ kinh nghiệm cùng các đơn vị liên quan xây dựng nền y tế thông minh.

  Kính chúc Hội Tin học Y tế Việt Nam sẽ góp phần thành công cho một nền y tế thông minh!  

  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0

  Tin cùng chuyên mục

  Hotline tư vấn

   0983 23 26 18