Đồng Tháp: Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực BHXH, BHYT

Mục Lục

  Xác định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực BHXH, BHYT có vai trong quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 400/KH-BHXH ngày 12/02/2020 của BHXH Việt Nam và Công văn số 17/VPUBND-THVX ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan”, thời gian qua, BHXH tỉnh Đồng Tháp đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.


  Theo đó, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, thì việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện giao dịch về lĩnh vực BHXH, BHYT, nhất là hình thức thanh toán trực tuyến khi tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh và BHXH tự nguyện thông qua các dịch vụ ngân hàng trực tuyến để chuyển khoản vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH được xác định đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

  Thông qua việc phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Báo, Đài, đặc biệt là Cổng thông tin điện tử và các kênh truyền thông mạng xã hội của BHXH tỉnh đã giúp người thụ hưởng chính sách hiểu rõ hơn về hiệu quả và lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt; hạn chế việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp.

  Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác truyền thông, năm 2021, BHXH tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu cho UBND Tỉnh thành lập Tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện số hóa đầu vào các TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH và ký số kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC thực hiện qua giao dịch điện tử thuộc các lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; thực hiện chính sách BHXH; Phối hợp với cơ sở KCB trong việc chuẩn hóa các thông tin KCB BHYT, các danh mục dùng chung: danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế đầy đủ, kịp thời; đảm bảo việc liên thông dữ liệu phục vụ công tác KCB và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT”

  Đồng thời, BHXH Tỉnh cũng đẩy mạnh việc kết nối, cung cấp, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, kết nối với một số Sở, ngành như: liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh với Sở Tư pháp; trao đổi, chia sẻ thông tin về doanh nghiệp mới thành lập, nộp hồ sơ giải thể, nợ trên địa bàn tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời nắm bắt thông tin về doanh nghiệp cũng như hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH trước khi giải thể; thực hiện tốt các quy chế phối hợp với Cục Thuế Tỉnh, Sở Y tế, Công an Tỉnh… Đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện để thực hiện thí điểm cho việc KCB BHYT bằng CCCD.

  Thực tế cho thấy, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, số hóa các thủ tục hành chính đã góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, vừa nâng cao hiệu quả xử lý công việc của công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH tỉnh Đồng Tháp.

  Ứng dụng VssID giúp người tham gia tự tra cứu, theo dõi các thông tin đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN,... từ đó chủ động quản lý các thông tin, trực tiếp giám sát để đảm bảo quyền lợi của bản thân. Việc thực hiện chi trả qua ATM giúp cho người hưởng được nhận tiền nhanh chóng, an toàn, tránh rủi ro khi nhận số tiền lớn, là giải pháp hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  Tuy nhiên, do ở vùng nông thôn người dân không có điều kiện sử dụng điện thoại thông minh, hạ tầng internet còn hạn chế, do đó việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng VssID chưa thực hiện được. Công tác vận động người hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT qua hình thức không dùng tiền mặt còn khó khăn, do số lượng máy ATM tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; một số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bị hạn chế về công nghệ nên khó đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch.

  Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục đề xuất, triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022 như:

  Đối với nhóm người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo 100% người tham gia mới và tái tục đủ điều kiện được hướng dẫn cài đặt, phê duyệt tài khoản VssID.

  Đối với nhóm người đề nghị cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng đề nghị tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID để sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng.

  Rà soát lại các đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo tổ chức hướng dẫn, cài đặt và phê duyệt VssID đạt 90% số lao động trong đơn vị

  Tăng cường phối hợp với các trường THPT, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn hướng dẫn cài đặt VssID đạt 80% cho học sinh, sinh viên đủ điều kiện.

  Tăng cường phối hợp UBND xã, phường, thị trấn, Đại lý thu có giải pháp phù hợp, tổ chức hướng dẫn cài đặt VssID cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

  Phối hợp với Bưu điện huyện, thành phố tổ chức cài đặt cho đối tượng hưởng lương hưu, đảm bảo 70% người đủ điều kiện được cài đặt VssID.

  Phối hợp với Bệnh viện, Trung tâm y tế, Trạm Y tế xã trên địa bàn có giải pháp phù hợp, tổ chức hướng dẫn, cài đặt VssID cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh BHYT./.

                                                                                                                                                                                                                      Nguồn:  https://bitly.com.vn/dbj7uu

  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0

  Tin cùng chuyên mục

  Hotline tư vấn

   0983 23 26 18