Thúc đẩy xây dựng tài liệu đào tạo chuyển đổi số y tế

Mục Lục

  Ngày 12/5/2022, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế họp với Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội về thúc đẩy xây dựng tài liệu đào tạo chuyển đổi số y tế

  Dự họp về phía Cục Công nghệ thông tin có Phó Cục trưởng Nguyễn Trường Nam, Lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc/trực thuộc Cục. Về phía Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội có Viện trưởng Trần Xuân Tú, Lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm thuộc Viện.

                                                        Quang cảnh buổi họp giữa Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế và Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ngày 22/12/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt Quyết định số 5316/QĐ-BYT ban hành Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng tài liệu đào tạo chuyển đổi số y tế nằm trong chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực số y tế trong 5 năm tới, tập trung vào: (i) Triển khai đào tạo các chuyên gia cấp trung ương và các chuyên gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chuyển đổi số y tế; (ii) Triển khai các chương trình đào tạo về lãnh đạo chuyển đối số trong y tế cho các lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, các lãnh đạo Sở Y tế; (iii) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động của ngành y tế về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số y tế. Thúc đẩy việc đào tạo CNTT y tế trong các cơ sở đào tạo nhân lực y tế.

  Hai bên đã họp, thảo luận thống nhất hợp tác để phát huy thế mạnh của mỗi bên trong xây dựng chương trình và tài liệu chuyển đổi số y tế, cung cấp chuyên gia, tư vấn chuyên sâu về công nghệ thông tin y tế, tổ chức nghiên cứu, phát triển sản phẩm dịch vụ phục vụ chính sách chuyển đổi số y tế. Trước mắt Viện Công nghệ thông tin - Đại học quốc gia Hà Nội sẽ phối hợp, hỗ trợ Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế xây dựng, hoàn thiện chương trình chuyển đổi số y tế và giao Trung tâm Ứng dụng CNTT y tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Công nghệ thông tin làm đầu mối thông tin giữa hai bên để triển khai các hoạt động hợp tác theo đúng quy định hiện hành./.

  Nguồn: https://bom.so/N6RZ0l


  Share
  0
  +1
  0
  Tweet
  0

  Tin cùng chuyên mục

  Hotline tư vấn

   0983 23 26 18